En annorlunda bild på Norton 16H armémotorcyklar som fanns ombord på ett lastfartyg på väg till
Egypten under andra världskriget. Tyska Luftwaffe sänkte båten som stått orörd på botten av Medelhavet sedan dess!
Bilden - Orörda Norton armémotorcyklar på havets botten!
Cycle War Nortons 1024x598