Ett antal UMCK-Veteraner besökte i veckan Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Ångströmlaboratoriet är ett av Uppsala Universitets stora komplex som rymmer teknisk-naturvetenskapliga institutioner med forskning inom fysik, kemi, matematik och materialvetenskap. Ångströmslaboratoriet är bl.a. ett av Europas mest avancerade laboratorier för materialforskning. Veteranerna fick en intressant inblick om vad som döljs inom väggarna på Ångströms!
Klicka på rubriken eller gå in under "Nyheter 2011"!
Bilden - Gruppen av UMCK-veteraner samlade i rummet för forskning av vågkraft!
ngstr_1


Gruppen fick en beskrivning över de olika områdena som forskning bedrivs på Ångströmslaboratoriet av Karin som tog hand om gruppen och visade oss runt i lokalerna. Gruppen fick även tillfälle att ställa frågor. Därefter fick vi en genomgång om olika energikällor som solceller och vimdkraft och speciellt över den forskning som sker inom vågkraft, ett område som man idag är världsledande. Erik Hultman, som är en av de som jobbar inom avdelningen för vågkraft, visade vågkraftens potential i förhållande till övriga energikällor och menade att just vågkraft kommer att vara en viktig energibidragare i det framtida samhället. Projektet är idag avknoppat till ett privatägt företag baserat i Uppsala som fortsätter att utveckla vågkraftstekniken i samarbete med Ångströmslaboratoriet. Idag har Seabased AB, som är företagets namn, redan investerat i ett pilotprojekt som ligger två kilometer ut i havet, väster om Islandsberg på den svenska västkusten där man har tio vågkraftsverk redan i drift.
Bilden nedan - Roine Lööf, Tomas Runnevik och Perra Ohlson vill veta allt om hur man bygger vågkraftsverk!
ngstr_2

Ångströmslaboratoriet har fått sitt namn och logotyp av uppfinnaren Anders Jonas Ångström (1814 - 1874) och hans son Knut Ångström (1857 - 1910) som båda levde och verkade i Uppsala och gjorde en mängd upptäckter och olika uppfinningar, bl.a. den spektrometer som syns här på bilden. Ångströms namn är idag internationellt förknippat till måttenheten "en ångström" (1Å = 0,1 nm = 0,000 000 000 m) som är den minsta längdenheten inom spektroskopin.
Bilden nedan - Ångströms första stora uppfinning - spektrometern - finns med bland olika nostalgiprodukter som finns utställda!
ngstr_3