Var tävling No 24 för svår? Ja, det verkar så om man ska döma av reaktionen hittills! Därför får ni några ledtrådar här!
Båda personerna är offentliga personer, finns alltså t.ex. på Wikipedia. Föraren A har en äldre bror som också har tävlat i olika MC-sporter. Föraren B har MC-åka som en hobby. Han har en far som är kändare än han själv, båda inom samma gebit – alltså inte MC-sporten!
Bilden – Så här ser diplomet ut som segraren får!

Diplom Mr Know it All