Torsdagen den 19 oktober kl. 13:00 kommer UMCK-Veteranerna att besöka 55:ans bergtäkt och återvinningsstation som ligger några kilometer väster om Uppsala längs med väg 55 mot Enköping. Vid 55:ans bergtäkt tillverkas bl.a. bärlager, makadam och jord samt att man säljer återvunnen betong och krossad asfalt. De som vill vara med på besöket, anmälan senast söndagen den 15 okt. kl. 18:00 till Bosse Svensson per mail eller ring 0708-778815 
Bilden – från E55:ans anläggning!
E55 Berg