Under veckan genomförde UMCK-Veteranerna sitt sedvanliga årsmöte i gamla "Tingshuset" på Storgatan i Uppsala. Mötet började med en tyst minut för den bortgångne medlemmen Rolf Jansson. Ett 30-tal medlemmar fanns på plats då man gick igenom de sedvanliga årsmöteshandlingarna. En ny medlem, Kurt Åhs, valdes in i veteranklubben. Mötet avslutades med att Kalle Göransson avtackades för sina insatser i veteran & moder klubben som han kom till redan 1955. Efter kaffe med tilltugg avslutades mötet med ett föredrag av ”Totte” Hallman.
Bilden – I samband med avtackandet av Kalle Göransson passade ”Totte” Hallman på att gratulera Kalle på den kommande 80-årsdagen - den 10/3!
Årsmöte 18 5 788x673

Bilden nedan - En ny medlem invaldes i klubben - Kurt Åhs! Välkommen!
Årsmö. Kurt Åhs 537x640

Bilden nedan - Trogna deltagare på veteranernas möten - Leffe Sternesjö ochHasse Nordlund!
Årsmöte 13 18 788x591

Bilden nedan - De "styrande" i klubben! Bosse håller i klubban, Ove Dellbeck skriver och Mats Wigenfeldt håller ordning på pengarna!
Årsmöte 18 1 768x576

Bilden nedan - Ett 30-tal medlemmar hade trotsat kvällens snöoväder och fanns på plats. Starkt!
Årsmöte 18 2 788x562