Vi har ingen vinnare!

Som vi  redan förutspådde när tävlingen startade förra veckan så har vi inte fått in något rätt svar på vår Gissa-tävling Nummer 9! Så här kommer en förklaring till de underliga bilderna!

Bakgrunden till de bifogade bilderna och nedanstående historia - som har skickats av Marty Tripes, legendarisk crossåkare från San Diego – är följande:

En ung vacker dam från Blairsville i Amerika, dessutom blond, kom körande på motorvägen när hon plötsligt kör över en madrass som en bil framför henne har tappat på den breda motorvägen. Det hoppar till ordentligt i bilen när hon kör rakt över den men hon fortsätter att köra som vanligt – men madrassen fastnar kvar under bilen! Madrassens ståltrådar, fjädrar och tyg lindar sig då runt kardanstången när hon kör över madrassen – se bilderna.

Hon tycker sig dock höra (!) ett konstigt väsande ljud under bilen och tycker sig se ett ljusflimmer bakom bilen! Men hon fortsätter att köra i normal motorvägsfart i fem mil (!) tills bilen stannar på motorvägen på grund av bensinstopp! Madrassen ståltrådar har då nött ett hål i bensintanken så soppan rinner ur!

En bärgningsbil hjälper henne att komma till närmaste verkstad där bilmekarna kunde konstatera felet! Dom trodde inte sina ögon när dom hissade upp bilen och såg hur madrassen lindat sig runt kardanstången. De trodde inte heller på damens historia om att det ”bara” var ett väsande, konstigt ljud under bilen!