Många har varit inne under rubriken ”Tävlingar” för att lista ut vilka de fem Enduro-åkande förarna är. Men tyvärr har vi till dags dato inte fått in något rätt svar på de fem förarna så tävlingen avslutas utan någon vinnare! Det är speciellt föraren Nummer 2 som varit problemet att få rätt. Har man läst frågeställningen extra noggrant så kanske man har kunnat lista ut svaret. Frågan var – Alla bilder föreställer en tidigare världsmästare! Olika motorsporter, individuellt och/eller i lag. Har man klarat ut alla utom Nummer 2 så måste alltså den föraren vara en individuell Världsmästare då alla de övriga fyra ”bara” är Lagvärldsmästare. Då blir det inte så många kvar att gissa på. Men tyvärr var det ingen som kom in med det rätta svaret!
Bilden visar föraren Nummer 2 – Anders Michanek. Här i ledningen inom sitt specialistområde – Speedway!
De rätt svaren är: Bild 1: Staffan Eneqvist, Bild 2: Anders Michanek, Bild 3: Gunnar Johansson, Bild 4: Cenneth Lööf, Bild 5: Lasse Forsberg.
Anders Michanek