Tack vare ett generöst erbjudande från SMK Uppsala kunde vi genomföra årets årsmöte i deras klubbhus. Det innebar att vi slapp alla parkerings-problem som varit förknippade med den tidigare hyrda lokalen “mitt i stan”. På grund av välkända problem med pandemin så var det två år sedan det senaste årsmötet genomfördes i mars 2020.
Bilden - Avgående Ordförande Bosse Svensson t.h. och kassören Mats Wigenfeldt såg till att årsmötets alla paragrafer blev genomförda!

Web UMCK Års 1 A

27 st veteraner kom till mötet! Det innebar att precis 50 % av alla medlemmar deltog. Det måste betraktas som en fantastisk siffra inte minst med tanke på att snittålder i föreningen är 78 år (!), samt att tyvärr en del av oss också drabbats av olika slags krämpor som tyvärr hör till våra årsmodeller.
Men humöret är det inget fel på och ljudnivån steg fort när gubbarna äntligen kunde ses tillsammans i en lokal igen.
Själva årsmötets förhandling gick som vanligt snabbt och smidigt. Detta främst beroende på att valberedningen gjort ett gediget arbete som innebar att alla poster i föreningen var namnsatta och klara.
Den enda förändringen bland funktionärerna var att Ordf. och tillförordnade sekr. Bo Svensson avgick som ordförande till att bara ha en post; sekreterare.
Till ny ordförande valdes Stig Ove Jansson. En välmeriterad kille med ett förflutet som VD inom Uppsala Kommun och nu också ordförande för en hamnförening vid Upplandskusten samt Ordf. för vägföreningen där han bor. Under hans cross aktiva tid var det 500 cc 4-takt som gällde.
Styrelsen berättade också att man utsett Anders Persson-Brandt till hedersmedlem. Han har varit i föreningen under lång tid, bla annat 13 år som ordförande samt de senaste 3-4 åren, sammankallande i valberedningen. Väl värd utnämningen.
Dessutom berättade styrelsen att man utsett Erik Stenlund till honnörs medlem, en utnämning som innebär att han blir klubbkompis med Posa Serenius som varit honnörs medlem ett antal år. (För att kunna erbjudas att bli honnörs medlem krävs att man varit världsmästare i sin sport.)
Normalt brukar årsmötet också innehålla någon form av föredrag/filmvisning etc. men på grund av lokalens avsaknad av modern utrustning för dessa ändamål blev det inget sådan. MEN DET BEHÖVDES INTE denna gång. Gubbarna som saknat varandra i två års tid gjorde att ljudvolymen skulle gjort 15 åriga discodansande ungdomar avundsjuka som nedanstående bild visar!

WEB uMCK 7 A

 Gruppbilden nedan visar från vänster Bosse Svensson som under ett flertal år varit både ordförande och sekreterare i vår eminenta klubb och nu överlämnar ordförandeskapet till Stig Ove Jansson. Därefter avtackades Ove Dellbeck med blommor för många års jobb som sekreterare. Därefter Erik Stenlund som blev invald som ny honnörsmedlem och längst till höger Anders Persson-Brandt som blev invald som hedersmedlem.
Normalt skulle klubben bättre förberett avtackande av Bosse Svensson som ordförande, överlämnat ett diplom till den nyinvalde hedersmedlemmen Anders Persson, och ett ”festligare” mottagande för den nyinvalde honnörs medlemmen Erik Stenlund. Vi får skylla på pandemin och, nu när vi kan träffas lite oftare, förbereda detta till nästa aktivitet som kommer under det kommande året!
Grabbarna som skulle hyllas/avtackas!

web UMCK heders A