Dags igen för en "Gissa-Tävling"!

Den här gången måste man vara insatt i tekniska lösningar för att förstå vad bilden föreställer!

Vår fråga är - Vad är det som visas på bilden och till vilket användningsområde har man konstruerat denna skapelse?

När du listat ut svaret - Klicka på "Kontakt" och skriv in ditt svar.

Den som presenterar det första rätta svaret blir belönad med diplomet "Mr Moto Know -It - All"!

Lycka till!quiz__7