En spansk OSSA 250cc på ett för den tiden vanligt transport sätt. Bilden nedan visar samma ekipage och på den sidan släpet står tvåcylindring TRIUMP 500 cc. Den hojen är säkert -60 talare. Bilderna är från vår medlem Ove Jansson

Resized 20190831 133400

Resized 20190831 133556