Årets första klubbträff för UMCK Veteranerna arrangerades på Söderby Golf & Krogs restaurant i veckan. Det var stor anslutning, 30 man fanns på plats för att träffas och umgås och för att äta en räkmacka, dricka “köra bil öl”, samt kaffe och kaka. Klicka på rubriken för att läsa vidare!
Bilden – Ett imponerande antal UMCK-Veteraner fanns på plats!
Räkmacka 1 C 2

En helt fantastisk uppslutning med tanke på att vi totalt är 56 st medlemmar i UMCK Veteranerna. Då skall vi också beakta att 5-6 st inte kan deltaga p.g.a. sviktande hälsa samt 7 st är under 65 som alltså skall jobba på vardagarna, inte sitta och surra med oss gamlingar!

För att ytterligare beakta viljan att deltaga så hade vi också 5 st “godkända” återbud. Jag antar att alla föreningar, oavsett slag, måste bli riktigt avundsjuka över våra medlemmars intresse för sin klubb.
Bilden nedan - Klubbens honnörsmedlem "Posa" Serenius med sin kompis Brogren var lite sena "i starten". Men de fick plats på kortändan på vårt långa bord!
Räkmacka 2B 2

Vår nyvalde ordförande Stig Ove Jansson hälsade alla välkomna och beskrev vad mötet skulle innehålla vad avser aktiviteter, uppvaktning mm. Stämning blev omedelbart hög och hjärtlig som alltid när vi träffas för “ljuga” för varandra.

Totte Hallman uppvaktade den nyvalde hedersmedlemmen Anders “Ampe” Persson med att överlämna ett tjusigt diplom. Därefter vände han sig till avgångne Ordf. Bo Svensson, numera sekreterare. Bosse hade i förväg sagt till Totte att han inte ville bli uppvaktad, med det kringgick Totte elegant med att berätta att blommorna var till Bosse fru, Ulla Britt, för att hon bakade så goda bullar och godbitar till styrelsemötena!

Sekr. Bosse S gick sedan igenom var som fanns i pipeline var gäller olika aktiviteter. Dessa kommer löpande att informeras om via mail till medlemmarna. Han efterlyste också förslag på ytterligare idéer och fick ett antal uppslag som fritids kommittén har att ta upp i kommande möten.
Vid Pennan,
Bosse S. Sekr.

Bilderna nedan - Några av dagens deltagare - mätta och belåtna efter räkmackan!

Räkmacka 3 B 2

Räkmacka 4