Vår medlem Per Åke Nyberg avled helt hastigt och oväntad i går i sitt sommarhus. Han blev 83 år.
”Perra” är en av våra medlemmar i veteranklubben som varit med från början och som varit den som med sina idéer och kontakter alltid lyckats åstadkomma resultat som inte bara gagnat våra medlemmar utan han har även kunnat skapa ekonomiska bidrag till förarna i vår moderklubb likväl som till Barncancerfonden. Saknaden efter ”Perra” är stor. Våra tankar går till hans fru Maggan och övriga i familjen.

Bilden - "Perra" Nyberg har hastigt gått bort, saknaden är stor.
Perra N 3