Under veckan har UMCK-Veteranerna planenligt genomfört sitt årsmöte. Ett 30-tal av medlemmarna var närvarande när man gick igenom de sedvanliga årsmöteshandlingarna. Ny i styrelsen för ett år invaldes Mats Wigenfeldt - i övrigt inga ändringar. Mötet avslutades med 20-års tårta och kaffe plus att den för kvällen inbjudna "Posa" Serenius visade gamla isracing och crossfilmer från 50-talet som var mycket uppskattat av deltagarna!
Bilden - Årsmötet valde in fem nya medlemmar i klubben, fr.v. Hasse Nordlund, Ove Jansson, Leffe Sternesjö, Olle Ståhl.  Femte mannen var Larsa Isacsson - tyvärr ej närvarande!
Nya medlemmar