UMCK Veteranernas konferansresa  på Birka Paradise genomfördes under förra veckan. Deltagare var styrelsen samt ekonomi och fritidskommittén för att diskutera och planera för kommande aktiviteter. Jubilarerna Henry Hägglund, Curt Johansson och Harry Hurtig fanns också på plats och firades. På mötet diskuterades den kommande julfesten och en del andra arrangemang. Kostnaden för dessa möten har betalats privat av dom deltagande. Mat, boende och konferansrum har delats upp och har således ej bekostat vår veteranklubb.
Bilden - Veterangruppen som planerat för klubbens kommande aktiviteter!UMCK-Birka-10_015