I år har det varit inflation på jubileumsdagar - inte mindre än tio stycken veteraner har firats. UMCK Veteranerna har enligt tidigare årsmöten beslutat att på detta möte fira de som fyllt jämt - med blommor. 
Under nästa årsmöte, i mars 2011, skall medlemmarna bestämma hur vi fortsättningsvis skall fira våra veteraner. Den goda kamratskapen inom medlemmarna har inneburit att vi firat våra veteraner mer på privat nivå. Nu senast så träffades en mindre grupp av veteraner på restaurang Remo då Roine Lööf och Hasse Hallman grattades.
Bilden - Grattis till jubilarerna Hasse Hallman och Roine Lööf - 80 resp. 75år unga!
 
UMCK-Birka-10_008