UMCK-Veteranerna´s Kick-Off på Alexander!

Traditioner är viktigt – och det tycker de flesta UMCK-veteraner! Därför träffades man även i år på restaurang Alexander för att mjuka upp med försnack, pilsner och pizza innan det var dags med en gemensam promenad till Studenternas. Även i år så dök Sten ”Storken” Lundin och Varg-Olle Nygren upp och deltog i gemenskapen.

Isracing-trff-10